نشاط و سرگرمی - آکادمی

تابناک جوان

گشتی شبانه در قدیمی‌ترین زورخانه تهران

گشتی شبانه در قدیمی‌ترین زورخانه تهران

اول میان گود چو رفتی زمین ببوس، یعنی زمین به نام جهان‌آفرین ببوس. رسم قدم‌بوسی، رسم پوریای ولی است، رسم پهلوانی است و احترام، احترام به گود، گود مقدس. «ما با زورخانه آشنا نشدیم، ما در زورخانه متولد شدیم.»
چرا کولر خودرو باد گرم می زند؟

چرا کولر خودرو باد گرم می زند؟

کولر خودرو در فصل تابستان یکی از بهترین گزینه‌ها و امکانات یک خودرو به شمار می‌رود. گاهی هنگامی که از کولر استفاده می‌کنیم متوجه می‌شویم که هوای ورودی به اتاق به اندازه کافی خنک نیست و آن طور که باید هوای اتاق را خنک نمی‌کند.