نشاط و سرگرمی - آکادمی

تابناک جوان

گاوها هم گروه های دوستی دارند

گاوها هم گروه های دوستی دارند

بررسی های محققان نشان می دهد گاوها و به خصوص گاوهای جوان در میان خود حلقه ها و گروه های دوستی تشکیل می دهند و وقتی که دوستان نزدیکشان از آنها دور می شوند دچار نگرانی می شوند.
با معنی واقعی ۱۲ ایموجی بیشتر آشنا شویم + تصاویر

با معنی واقعی ۱۲ ایموجی بیشتر آشنا شویم + تصاویر

هر کسی برداشت متفاوتی از ایموجی ها دارد. ایموجی ها کمک می کنند بدون اینکه لازم باشد حرف زیادی بزنیم، هر احساسی را ابراز کنیم، اما گاهی هم نمی توانیم از حرف یا احساس اصلی کسی که از آن ها استفاده کرده سر در بیاوریم.