نشاط و سرگرمی - آکادمی

تابناک جوان

۸ آزمایش روانشناسی اجتماعی مشهور دنیا

۸ آزمایش روانشناسی اجتماعی مشهور دنیا

آیا مردم قدر زیبایی‌های دنیا را می‌دانند و شکرگزار آنها هستند؟ اجتماع چطور می‌تواند مردم را تشویق به رفتارهایی سالم کند؟ آیا راهی وجود دارد که با استفاده از آن بتوان صلح را در میان دشمنان و احزاب و فرقه‌های مخالف برقرار کرد؟
کرونا جان سلام؛ نوشته‌های اینستاگرامی‌ای که قرار است کتاب شود

کرونا جان سلام؛ نوشته‌های اینستاگرامی‌ای که قرار است کتاب شود

صفحه اینستاگرامی «کرونا_جان_سلام» حاوی نامه‌های پراکنده و دلنوشته‌های مردمی است که در این روزها بیش از هرچیز نگران و درگیر رویارویی با ویروس کرونا شدند. قرار است این نامه ها علاوه بر انتشار در اینستاگرام بعدها و درقالب کتابی با درج نام نویسندگان به چاپ برسد.
بازی‌های قدیمی سرگرمی خانگی روز‌های کرونایی

بازی‌های قدیمی سرگرمی خانگی روز‌های کرونایی

سرگرمی‌های بومی، یادرگاری‌های از دورهمی‌های سالیان دور است که درچالش بین سنت و مدرنیته فراموش شده بودند که در روز‌های کرونا می‌توان به عنوان سرگرمی‌های خانگی همچنان کاربرد داشته باشد.