دیگه چه خبر - فرهنگی و هنری

تابناک جوان | tabnakjavan

امین تارخ برای کدام نقش‌ دلشوره داشت؟!

امین تارخ برای کدام نقش‌ دلشوره داشت؟!

امین تارخ هم مانند هر بازیگر کارکشته‌ای برای بازی در تئاتر دلشوره داشت؛ آن هم بعد از ۱۲ سال دوری از صحنه و آن هم برای بازی در شاه‌نقشی مانند «گالیله» که رویای بسیاری از بازیگران بوده و هست.