دیگه چه خبر - حوادث

تابناک جوان | tabnakjavan

بسته شدن باند فرودگاه مهرآباد

بسته شدن باند فرودگاه مهرآباد

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری نقص فنی در ارابه فرود هواپیمای شرکت هواپیمایی کارون را علت بسته شدن باند فرودگاه مهرآباد اعلام کرد.