تابناک جوان | tabnakjavan

اهالی رسانه که جایشان خالی ماند

اهالی رسانه که جایشان خالی ماند

سید محمود دعایی، نیره مجیدی‌راد، سیدابوالحسن مختاباد، حسین عبداللهی، محسن جعغری راد، شبان شهیدی و مریم کاظم‌زاده از جمله روزنامه‌نگاران و خبرنگارانی بودند که در سال ۱۴۰۱ دار فانی را وداع گفتند.

پشه‌ها برای نیش زدن «رادار» دارند!

دانشمندان در پژوهش جدیدی که می‌تواند برای تولید مواد دافع حشرات مورد استفاده قرار گیرد، می‌گویند این رادار پشه‌ها است که به آنها می‌گوید چه کسی را نیش بزنند.