دیگه چه خبر - حوادث

تابناک جوان | tabnakjavan

بازداشت ۳ نفر در موضوع فیلم کامیون شیر در تهران

بازداشت ۳ نفر در موضوع فیلم کامیون شیر در تهران

تمام بطری های شیر محصولات مرجوعی و تاریخ گذشته بوده و آنان قصد داشته اند با اضافه کردن اب به آنها و افزایش تعداد بطری ها از شرکت تولید این محصولات سوءاستفاده کنند و قصدی برای فروش آن به مردم نداشتند.