تابناک جوان | tabnakjavan

تست بارداری چیست و برای چه کسانی لازم است؟

تست بارداری چیست و برای چه کسانی لازم است؟

تست بارداری می‌تواند شما را از بارداری مطلع کند. سوابق آزمایش بارداری از دوران باستان در فرهنگ یونان باستان و مصر باستان یافته شده است. مصریان باستان کیسه‌های گندم و جو را با ادرار زنی که احتمال می‌دادند باردار باشد؛ آبیاری می‌کردند که در صورت جوانه زدن خبر از حاملگی می‌داد. بقراط پیشنهاد می‌کرد زنی که مدتی است قاعدگی ندارد.
فرزندپروری مقتدرانه بهترین شیوه فرزندپروری

فرزندپروری مقتدرانه بهترین شیوه فرزندپروری

نتایج برخی یافته‌ها در اسپانیا نشان داد که والدین مقتدر و مهربان شاهد بهترین نتایج در وضعیت اجتماعی و روانی کودکان و نوجوانان خود بودند. زیرا آنها با این شیوه توانسته بودند میزان کافی عزت‌نفس (احترام به خود) و اعتماد به‌نفس در کودکان‌شان پایه‌ریزی کنند. پژوهشگران این تحقیق به این نتیجه رسیدند که ترکیبی از گرمی و حضور زیاد والدین در زندگی کودک به همراه سطح پائینی از سختگیری، بهترین راهبرد فرزندپروری در اسپانیاست.
اشتباهات غذایی مادران شیرده چیست؟

اشتباهات غذایی مادران شیرده چیست؟

برای بررسی و درمان شیرخواران مبتلا به حساسیت به شیر مادر و یا شیرهای فرموله شده باید مداخلات بیشتری توسط پزشک فوق تخصص گوارش و یا آلرژی انجام شود.