خانواده و جامعه - همسرداری

تابناک جوان | tabnakjavan

هفت راه درست برای عشق ورزیدن

هفت راه درست برای عشق ورزیدن

این هفت درس برای دانستن چگونگی عشق ورزیدن فقط دستورالعمل‌هایی هستند و باید به‌عنوان راهنما به کار گرفته شوند و نه به‌عنوان استاندارد. کافی است سعی کنید از آن‌ها پیروی کنید، حتی اگر صد درصد موفق نشوید.