چند رسانه ای - فیلم

تابناک جوان

دریاچه ای خیره کننده در ایران + فیلم

دریاچه ای خیره کننده در ایران + فیلم

دریاچه مهارلو در استان فارس یکی از زیباترین دریاچه های ایران است که به دلیل وجود یک نوع جلبک خاص رنگ آب این دریاچه توریستی و جالب به صورتی تغییر می کند.