چند رسانه ای - عکس

تابناک جوان

کسانی که کرونا را جدی نگرفتند این عکس را ببینند

کسانی که کرونا را جدی نگرفتند این عکس را ببینند

دفن یک جان باخته‌ کرونا که فرزندان و برادر و همسرش اجازه نزدیک شدن بیش از ۵۰ متر به آن را ندارند. یک تصویر و یک دنیا سخن برای اهل تعقل که می‌تواند تلنگر برای آنهایی باشد که کرونا را جدی نگرفته‌ اند.