چند رسانه ای - اطلاع نگاشت

تابناک جوان

ویروس کرونا و اهدای خون

ویروس کرونا و اهدای خون

شیوع ویروس کرونا و تعطیلی، دو عامل اصلی کاهش ذخایر خونی کشور در این روزها هستند. تا جایی که برخی مراکز با کمبود مواجه شده اند.