تابناک جوان | tabnakjavan

کدام گیاه طلا دارد؟ + روش استخراج و پرورش

کدام گیاه طلا دارد؟ + روش استخراج و پرورش

گروهی از پژوهشگران استرالیایی می‌گویند اکنون نشان داده اند که طلا می‌تواند توسط ریشه جذب شود و با وجود غلظت بسیار ناچیز و در طول گیاه آن قدر بالا بیاید که به برگ‌ها برسد.
آیا آدم فضایی وجود دارد؟ پاسخ علمی و دینی

آیا آدم فضایی وجود دارد؟ پاسخ علمی و دینی

در طول تاریخ بحث های زیادی درباره آدم فضایی ها شده است. استیون هاوکینگ، فیزیکدان برجسته، قبل از مرگش صریحاً در مورد خطر تماس با بیگانگان که ممکن است فناوری برتری داشته باشند، هشدار داده است.