دیگه چه خبر - عصر ارتباطات

تابناک جوان

طراحی جوهر زیستی توسط محققان ایرانی

طراحی جوهر زیستی توسط محققان ایرانی

«چالش فناوری جوهرهای زیستی برای چاپ زیستی» به مراحل پایانی خود نزدیک شد تا پس از آن پرینترهای زیستی با جوهرهای طراحی شده توسط محققان ایرانی کار چاپ را انجام دهند.
چرا برخی معتقدند زمین تخت است؟

چرا برخی معتقدند زمین تخت است؟

زمین کروی شکل است. این حقیقت ساده‌ای است که بشر هزاران سال است که به ان پی برده است و البته بعد از فرستادن ماهواره به فضا در سال ۱۹۵۷ توانست این واقعیت را به چشم خود ببیند. با این حال هنوز هم گروهی از مردم هستند که اصرار دارند جهان مسطح است.
چند توصیه برای آن‌تایم بودن

چند توصیه برای آن‌تایم بودن

وقت‌شناس و خوش‌قول بودن در همه‌ی جوامع و فرهنگ‌ها امتیازی ارزشمند محسوب می‌شود و تقریبا همه‌ی ما تصدیق می‌کنیم که «باید» وقت‌شناس باشیم. اما متاسفانه شرایط همیشه هم آنطوری که باید باشد پیش نمی‌رود.