دیگه چه خبر - عصر ارتباطات

تابناک جوان

تنور داغ کرونا در نانوایی‌ها + فیلم

تنور داغ کرونا در نانوایی‌ها + فیلم

این روزها که کرونا گوی سبقت را از زندگی تک‌تک ما ربوده، رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در اصناف می‌تواند در پیشگیری از این بیماری تاثیرگذار باشد. اصنافی همچون نانوایی‌ها.