دیگه چه خبر - فناوری

تابناک جوان | tabnakjavan

اگر کسی در فضا بمیرد چه می شود؟

اگر کسی در فضا بمیرد چه می شود؟

فضانوردان برای آن که به مریخ سفر کنند باید چند ماه در راه باشند، اما شاید جالب باشد بدانید اگر روزی یکی از این افراد در سفر بمیرد چه اتفاقی خواهد افتاد.
جف بزوس به فضا رفت و برگشت + فیلم

جف بزوس به فضا رفت و برگشت + فیلم

"جف بزوس" به همراه سه مسافر دیگر با موشک "نیوشپرد" شرکت "بلواوریجین" به فضا رفتند و پس از دقایقی ماندن در گرانش صفر به زمین بازگشتند.
آزمایش موتورسیکلت پرنده

آزمایش موتورسیکلت پرنده

یک موتورسیکلت پرنده مجهز به توربین های جت به نام «اسپیدر» آزمایش شده که می تواند به ارتفاع ۱۵ هزار فوتی زمین برود.