دیگه چه خبر - اقتصادی

تابناک جوان | tabnakjavan

ترفند جدید اسنپ برای افزایش قیمت کرایه‌ها؟

ترفند جدید اسنپ برای افزایش قیمت کرایه‌ها؟

به نظر می‌رسد که قابلیت «عجله دارم» اسنپ، باعث نارضایتی بسیاری از کاربران شده است. چرا که تا زمانی که مسافر این گزینه را انتخاب نکند و افزایش قیمت اعمال نشود، راننده‌ای سفر را نمی‌پذیرد.
«برده‌داری مدرن» در ایران؟!

«برده‌داری مدرن» در ایران؟!

وقتی دستمزد نیروی کار تنها به اندازه‌ای است که تنها به او اجازه می‌دهد از خانه تا محل کار جا به جا شود و در شرایطی که دستمزد کارگر (بر اساس محاسبات رسمی) تنها ۳۶ درصد از هزینه‌های خانوار را پوشش می‌دهد، آیا نمی‌شود از چیزی دست کم شبیه به «برده داری» سخن گفت؟