فرهنگ و هنر - دین

تابناک جوان | tabnakjavan

اعمال شب و روز اربعین حسینی

اعمال شب و روز اربعین حسینی

روز بیستم ماه صفر که برابر با اربعین است، دارای آداب و اعمال پر فضیلتی است که در روایات بسیار توصیه شده و می توان آنها را در جوار حرم امام حسین(ع) و یا از راه دور انجام داد.