فرهنگ و هنر - تاریخ

تابناک جوان | tabnakjavan

وقتی «آش‌خوری» نشانه احترام بود

وقتی «آش‌خوری» نشانه احترام بود

۱۹ مهر سال ۱۳۰۵ شمسی اعلام شد که همه پسران و مردان ۲۱ ساله باید بروند خدمت سربازی اجباری و این‌طوری نخستین ارتش ملی ایران در دوران معاصر تشکیل شد. پیش‌از آن وضعیت ارتش ایران چگونه بود و اصلا چرا خدمت سربازی، اجباری شد؟