دیگه چه خبر - سیاسی

تابناک جوان | tabnakjavan

طولانی شدن مذاکرات وین نشانه چیست؟

طولانی شدن مذاکرات وین نشانه چیست؟

مذاکرات وین در رسانه های مختلف دنیا همراه با بازتاب های زیادی بوده و علی رغم اختلافات موجود و زمان کم گفته می شود که دو کشور برای رسیدن به توافق عزمی جدی دارند.