چند رسانه ای - صوت

تابناک جوان

سینا سرلک اذان گفت + صوت
با عشق تقدیم به مومنان جهان

سینا سرلک اذان گفت + صوت

سینا سرلک خواننده موسیقی ایرانی به تازگی در قالب یک قطعه موسیقایی که به مومنان جهان تقدیم شده، به قرائت نوای آسمانی اذان پرداخت.