تابناک جوان | tabnakjavan

برچسب ها
معمول روانشناسی را کنار بگذارد و خیلی مستقیم و سرراست... جدا شود مسئول بخش روانشناسی با بازی هریسون فورد جیمی...
کد خبر: ۶۷۱۶۵   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۲/۲۵


وجود دارد آشنا باشد بتواند به نوعی با روانشناسی هم...
کد خبر: ۶۷۱۵۳   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۲/۲۵


زندگی رنج و ابدیت بدهد مطلبی که روانشناسی و فلسفه...
کد خبر: ۶۷۱۰۰   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


کد خبر: ۶۶۹۹۹   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


استادیار و پژوهشگر گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی...
کد خبر: ۶۶۹۳۰   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۲/۰۳


کد خبر: ۶۶۹۲۹   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۲/۰۳


در روانشناسی به آن شرطی شدن می گویند وقتی گروه...
کد خبر: ۶۶۸۵۹   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۱/۲۴


نظر روانشناسی نشان دهنده چه چیزی است از نظر روان... روانشناسی حاضر در پس یک اتاق نامرتب می تواند حول...
کد خبر: ۶۶۸۵۲   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۱/۲۳


توسط اریک کلینگر استاد بازنشسته روانشناسی در دانشگاه مینه سوتا...
کد خبر: ۶۶۷۹۱   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۱/۱۱


کد خبر: ۶۶۷۷۴   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۱/۰۹