۲۸ آبان ۱۴۰۱ - ۱۳:۰۳

چگونه متناسب با تیپ شخصیت خود با استرس در کار کنار بیاییم؟

استرس در محیط کار امری اجتناب ناپذیر است و باعث می شود زندگی و عملکرد شما را تحت تاثیر قرار دهد.
کد خبر: ۶۴۹۸۳

در این مقاله می‌خواهیم فعالیت‌هایی را مطرح کنیم که برای هر تیپ خاص می‌تواند به کاهش استرس کمک نماید. چنانچه تیپ شخصیتی خود را نمی‌دانید می‌توانید به تست MBTI مراجعه کنید. در ادامه ابتدا اندکی در رابطه با استرس کاری صحبت می‌کنیم و بعد به معرفی فعالیت‌های متناسب با هر تیپ شخصیتی خواهیم پرداخت:

استرس در محیط کاری

درامریکا، طبق گزارش شرکت‌ها سالیانه نزدیک به ۳۰۰ بیلیون دلاربرای مراقبت‌های بهداشتی مربوط به استرس و کسانی که کارشان را به خاطر استرس از دست داده اند، هزینه می‌شود. به علاوه ۷۰ درصد از مردم به طور منظم علائم جسمانی از استرس را تجربه می‌کنندو ۴۸ درصد از مردم احساس می‌کنند استرس در آن‌ها نسبت به پنج سال گذشته در حال افزایش است. در انگلستان و اروپا، ۷۰ درصد مردم که شغل‌های پراسترس دارند، یک نفر از چهار نفر خطر مبتلا شدن به استرس را دارند. چه چیز‌هایی باعث ایجاد استرس در کار می‌شود؟ مطالعات نشان می‌دهد مهمترین عوامل استرس زا عبارتند از:

سخنرانی عمومی

تصمیمات مهم گرفتن

ملاقات با افراد جدید

مسافرت با وسایل نقلیه عمومی

معاشرت کردن

اما همه‌ی استرس‌ها شبیه به هم نیستند. مقدار کمی استرس در روزحالت مقاومتی ایجاد می‌کند، مانند سرما خوردگی خفیف که در بدن ما ایجاد ایمنی می‌کند. مقدار کمی استرس روزانه می‌تواند شما را به سمت انتخاب عملکرد صحیح سوق دهد. چرا؟ زیرا استرس همانند محرکی عمل می‌کند که باعث می‌شود هوشیارت رباشید و تلاش بیشتری کنید.

قبل از شروع کار مقداری از استرس کم می‌شود، هنگامی که از استرس روزمره عبور کردید به استرس شدید نزدیک می‌شوید. برای مثال ورشکستگی مالی یا مرگ اعضای خانواده.

کلید کنترل استرس خود اگاهی است! چون استرس امری شخصی است. راه‌هایی برای کاهش استرس برای اکثریت مردم وجود دارد مثل جستجو کردن در اینترنت، تماشای تلویزیون، گوش دادن به موسیقی. هرفردی با مطالعه و گرفتن اطلاعات درباره استرس از این منابع می‌تواند تلنگری به خود بزند.

زمانی استرس شما کم می‌شود و سلامتی شما در محل کارافزایش پیدا می‌کند که، کاری متفاوت از محیط خانه برای کاهش استرس انجام می‌دهید.

فکر می‌کنید که محل کار رابطه‌ای با کارکنانش ندارد؟ در حالی که بسیاری از محیط‌های کاری بهترین روش برای تامین سلامتی کارکنان خود را پیدا نکرده اند، تحقیقات نشان داده است که سلامت بودن کارمندان رابطه مستقیم با عملکرد سازمان دارد. عواملی مثل رضایت کارمندان و تعهد، با سلامت محیط کاری مرتبط است و زمانی که این موارد در محیط کار رعایت شود، سازمان عملکرد بهتری دارد. به طور مشابه، مواردی که رابطه منفی با سلامت محیط کار دارند منجر به عملکرد بدتر سازمان می‌شود مثل اینکه به این فکر کنید که شغل خود را رها کنید و یا اینکه دنبال کار دیگری باشید، همه عواملی هستند که سلامت محیط کار را کاهش می‌دهند.

همانطور که اشاره کردیم، عواملی که باعث سلامت در کار می‌شود، یعنی عواملی که باعث کاهش استرس می‌شود برای انواع MBTI متفاوت است.

انواع تیپ‌های شخصیتی MBTI برای سلامتی و کاهش استرس

در اینجا یکسری فعالیت برای تیپ‌های MBTI وجود دارد که می‌تواند سلامتی را افزایش می‌دهد و استرس را به طور عمومی در محیط کار کاهش دهد:

فعالیت‌هایی جهت سلامت تیپ ISTJ

فعالیت‌هایی برای سلامت عمومی

مطالعه کردن

ورزش کردن

تعدیل کردن انتظارات

فعالیت‌هایی برای سلامت کاری

زمانی که همکارت به کمک نیاز دارد به او کمک کن

کاری که جدیدا یاد گرفتی را انجام بده

اهداف کاری و شغلی را در یک ردیف قرار بده

فعالیت‌هایی جهت سلامت تیپ ISFJ

فعالیت‌هایی برای سلامت عمومی

مطالعه کردن

با دیگران غذا خوردن

تعدیل کردن انتظارات

فعالیت‌هایی برای سلامت کاری

دریک ردیف قرار دادن اهداف کاری وشخصی

سازمان دهی کردن کار‌ها به منظور انعطاف ساعات کاری

به دنبال وظایفی باشید که حس هدفمند بودن را در بر دارد

فعالیت‌هایی جهت سلامت تیپ INFJ

فعالیت‌هایی برای سلامت عمومی

مطالعه کردن

تعدیل کردن انتظارات

تکنیک‌های خوداگاهی را بیاموزید

فعالیت‌هایی برای سلامت کاری

به دنبال وظایفی باشید که حس هدفمند بودن را در بر دارد

کاری که جدیدا یاد گرفته‌ای را انجام بده

اهمیت کارم را به خودم یاداوری کنم

فعالیت‌هایی جهت سلامت تیپ ENFP

فعالیت‌هایی برای سلامت عمومی

مطالعه کردن

تکنیک‌های خود اگاهی را بیاموزید

عبادت

فعالیت‌هایی برای سلامت کاری

کاری که جدیدا یاد گرفتی را انجام بده

برای شناخت همکار خود وقت بگذار

به دنبال وظایفی باشید که حس هدفمند بودن بهتون میده

فعالیت‌هایی جهت سلامت تیپ ENTP

فعالیت‌هایی برای سلامت عمومی

تعدیل کردن انتظارات

تماشای تلویزیون

یوگا

فعالیت‌هایی برای سلامت کاری

به دنبال وظایفی باشید که حس هدفمند بودن بهتون میده

اهداف کاری و اهداف شخصی را در یک ردیف قرر دهید

قدردان تصدیقی که برای انجام کاری دریافت می‌کنید باشید

فعالیت‌هایی جهت سلامت تیپ ESTP

فعالیت‌هایی برای سلامت عمومی

با دیگران غذا بخورید

کتاب‌های ادبی و شعر بخوانید

در مهمانی‌ها شرکت کنید

فعالیت‌هایی برای سلامت کاری

دنبال وظایفی باشید که حس هدفمندبودن بهتون میده

در محل کار، زمانی را برای استراحت خود در نظر بگیرید

زمانی که به کمک نیاز داری، کمک همکارت را قبول کن

فعالیت‌هایی جهت سلامت تیپ INTJ

فعالیت‌هایی برای سلامت عمومی

ورزش کردن

با دیگران غذا خوردن

تکنیک ها‌ی خود اگاهی را بیاموزید

فعالیت‌هایی برای سلامت کاری

دنبال وظایفی باشید که حس هدفمند بودن بدهد

کاری که جدیدا یادگرفتی را انجام بده

کار‌ها را مدیریت کنید تا وقت ازاد هم داشته باشید

فعالیت‌هایی جهت سلامت تیپ ISTP

فعالیت‌هایی برای سلامت عمومی

تعدیل کردن انتظارات

تکنیک‌های خود اگاهی را بیاموزید

مطالعه کردن

فعالیت‌هایی برای سلامت کاری

زمانی که همکارتان به کمک نیاز دارد به او کمک کنید

زمانی که به کمک نیاز دارید، کمک همکار خود را قبول کنید

اهمیت کارم را به خودم یاداوری کنم

فعالیت‌هایی جهت سلامت تیپ ISFP

فعالیت‌هایی برای سلامت عمومی

غذا خوردن با دیگران

مطالعه کردن

شرکت کردن در گروه‌های مذهبی

فعالیت‌هایی برای سلامت کاری

زمانی که همکارت به کمک نیاز دارد به او کمک کن

برای شناخت همکار خود زمان بگذارید

کارهایتان را مدیریت کنید تا وقت ازاد داشته باشید

فعالیت‌هایی جهت سلامت تیپ ESFP

فعالیت‌هایی برای سلامت عمومی

شرکت کردن در گروه‌های مذهبی

نواختن یا گوش دادن به موسیقی

ورزش کردن

فعالیت‌هایی برای سلامت کاری

برای شناخت همکار خود زمان بگذارید

کار‌ها را مدیریت کنیم تا وقت ازاد داشته باشیم

در مورد تجارب مثبت کاری با دیگران صبت کنید

فعالیت‌هایی جهت سلامت تیپ ENFJ

فعالیت‌هایی برای سلامت عمومی

بادیگران غذا بخورید

ورزش کنید

تکنیک‌های خود اگاهی را بیاموزید

فعالیت‌هایی برای سلامت کاری

به دنبال وظایفی باشید که حس هدفمند بودن بدهد

کاری که جدیدا یاد گرفته‌ای را به عهده گیر

اهمیت کارم را به خودم یاداوری کنم

فعالیت‌هایی جهت سلامت تیپ ENTJ

فعالیت‌هایی برای سلامت عمومی

خواندن

پیاده روی کردن

نواختن یا گوش دادن به موسیقی

فعالیت‌هایی برای سلامت کاری

دنبال وظایفی باشید که حس هدفمند بودن بدهد

در یک ردیف قرار دادن اهداف کاری با اهداف شغلی

برای اینکه همکار خود را بهتر بشناسید زمان صرف کنید

فعالیت‌هایی جهت سلامت تیپ INFP

فعالیت‌هایی برای سلامت عمومی

تکنیک‌های خود اگاهی را بیاموزید

ورزش کردن

مدیتیشن

فعالیت‌هایی برای سلامت کاری

دنبال وظایفی باشید که حس هدفمند بودن بدهد

کاری که جدیدا یاد گرفته‌ای را به عهده بگیر

 کار‌ها را سازمان دهی کنید تا ساعات کاری منعطفی داشته باشید

فعالیت‌هایی جهت سلامت تیپ INTP

فعالیت‌هایی برای سلامت عمومی

ورزش کردن

شرکت کردن در گروه‌های مذهبی

استفاده از تکنیک‌هایی که استرس را مدیریت کند

فعالیت‌هایی برای سلامت کاری

کاری که جدیدا یادگرفته‌ای را به عهده بگیر

دنبال وظایفی باشید که به من حس هدفمند بودن بدهد

در موقع لزوم به همکار خود کمک کنید

فعالیت‌هایی جهت سلامت تیپ ESTJ

فعالیت‌هایی برای سلامت عمومی

پیاده روی کنید

نواختن یا گوش دادن موسیقی

تماشای تلویزیون

فعالیت‌هایی برای سلامت کاری

اهداف کاری و شخصی را در یک ردیف قرار دادن

کاری که جدیدا یاد گرفتی را به عهده بگیر و انجام بده

در موقع لزوم به همکار خود کمک کن

فعالیت‌هایی جهت سلامت تیپ ESFJ

فعالیت‌هایی برای سلامت عمومی

با دیگران غذا بخورید

مطالعه کنید

تکنیک‌های خود اگاهی را بیاموزید

فعالیت‌هایی برای سلامت کاری

برای اینکه همکارخود را بشناسید زمان صرف کنید

اهداف کاری و اهداف شغلی را در یک ردیف قرار بده

کار‌ها را سازماندهی کنید تا ساعات کاری منعطفی داشته باشید

مطالعات علمی نشان می‌دهد که چگونه افراد با شخصیت‌های متفاوت، فعالیت‌های شبیهی برای سلامتی خود انجام می‌دهند. برای مثال، طبق گزارشی که از درونگرایان و برونگرایان تهیه شده، غذا خوردن با دیگران امر موثری است. اگرچه بررسی کیفی نشان می‌دهد که برونگرایان ازغذا خوردن با طیف وسیعی از خانواده و دوستان لذت می‌برند در صورتی که درونگرایان دوست دارند با اقوام و دوستان نزدیک خودغذا بخورند. اساسا شکل و نوع تیپ شخصیتی فرد است که اورا ترغیب می‌کند که چه نوع فعالیتی را برای کاهش استرس خودانتخاب کند.

شما چه تیپ شخصیتی دارید؟ چگونه اضطراب خودتان را کنترل می‌کنید؟ نظرات ارزشمند خود را با ما به اشتراک بگذارید.

منبع : مجله‌ی ای سنج

ارسال نظرات
انتشار نظرات حاوی توهین، افترا و نوشته شده با حروف (فینگلیش) ممکن نیست.
گزارش خطا
تازه ها