تند غذا خوردن
مطالعات گوناگون نشان داده است که که با عجله و تند غذا خوردن می تواند منجر به اضافه وزن و دیابت نوع ۲ شود، همچنین تند غذا خوردن عوارض بسیار جدی دیگری نیز به همراه دارد.
کد خبر: ۶۰۴۷۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۳۰

مطالعات گوناگون نشان داده است که که با عجله و تند غذا خوردن می تواند منجر به اضافه وزن و دیابت نوع ۲ شود، همچنین تند غذا خوردن عوارض بسیار جدی دیگری نیز به همراه دارد.
کد خبر: ۵۵۶۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۸

تازه ها