افکارسنجی
دکتر محمدصادق دهنادی
کد خبر: ۶۵۳۰۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۹

در مطلب زیر پاسخ جالب مردم ایران به یک پرسش مهم را ببینید.
کد خبر: ۴۷۸۶۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۵

تازه ها