کاخ ریاست جمهوری
تصاویری از ورود آقای رئیس جمهور به کاخ ریاست جمهوری شیلی با دوچرخه را ببینید.
کد خبر: ۶۴۳۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۳

وزیر جدید آلمان با دوچرخه در کاخ ریاست جمهوری حضور یافت.
کد خبر: ۴۸۰۶۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۰

برای اولین بار پس از ورود طالبان به کابل، گروهی از زنان افغان با مطالبه صیانت از حقوق زنان در پایتخت تجمع کردند.
کد خبر: ۴۳۳۰۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۲۷

تازه ها