سلبریتی
رد پای سلبریتی ‌ها در همه جا دیده می‌شود. فضای واقعی؛ اما این روزها جای خودش را بیشتر به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی داده است.
کد خبر: ۲۱۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۳

در اینستاگرام؛
تاثیرگذاری شبکه های اجتماعی در جهان روز به روز در حال افزایش است و افراد تاثیرگذار در این شبکه ها رکوردهای عجیب و حیرت انگیز بر جای می گذارند.
کد خبر: ۲۱۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۲

اتاق رمز
دشمن در جنگ نرم پس از اعتمادزدایی با ارسال پیام های سفید و آماده سازی جامعه هدف برای القای مطالب دلخواه با پیام های خاکستری،در شرایط متقضی نسبت به ارسال پیام های سیاه اقدام می کند. پیام های سیاه دروغ های بسیار کلیدی و کم دامنه است.این نوع پیام ها با هدف بحران زایی و ایجاد تنش و برهم زدن ثبات و امنیت کشور مورد نظر ارسال می شود.
کد خبر: ۵۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

  • تازه ها