در این مجال برداشتی از کتاب حماسه حسینی شهید مرتضی مطهری تقدیم حضورتان می گردد
کد خبر: ۶۶۱۴۰
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۱ - ۰۸:۵۳ - 02 January 2023
تحريف چيست؟
 
تحريف در زبان عربي از ماده حرف است يعني منحرف كردن چيزي از مسير وضع اصلي خود كه داشته است يا بايد داشته باشديعني آنچه انجام شده يا گفته شد با آنچه كه نقل گرديده تفاوت بسيار دارد.
 
انواع تحريف:
 
1ـ تحريف لفظي: اينست كه ظاهر مطلبي را عوض كنند
 
2ـ تحريف معنوي:اينست كه شما در لفظ تصرف نمي كنيدلفظ همان است كه بوده گاهي لفظ را همانطور معني مي‌كنيد كه مقصود گوينده بوده ولي گاهي هم لفظ را طوري معني مي كنيد كه خلاف مقصود خود شما باشد نه مطابق مقصود اصلي گوينده.
 
عوامل نحريف:
 
 
 
 
 
1ـ عواملي عمومي : يعني بطور كلي در تواريخ دنيا اين عوامل وجود دارد و اختصاص بحادثه عاشورا ندارد و اين عمل هم از جانب دوستان است و هم دشمنان.
2ـ عامل دوم تمايل بشر به اسطوره سازي و افسانه سازي است و اين در تمام تواريخ وجود دارد در بشر يك حس قهرمان پرستي هست كه در اثر آن درباره قهرماني هاي ملي و قهرمانهاي ديني افسانه سازند.
 
مثلا گفته اند كه عدد لشگريان عمر سعد يك ميليون و ششصد هزار نفر بوده است كه همه اهل كوفه بودند!مگر كوفه چقدر بزرگ بوده  در آنوقت  معلوم نيست همه جمعيت كوفه آيا به هفتاد هزار نفر ،صد هزار نفر مي رسيده يا نمي رسيده است.
 
يك ميليون و ششصد هزار نفر سپاهي در آن روز جمع بشود و حسين ابن علي(ع) هم سيصد هزار نفر آن را بكشد بعقل جور در نمي آيد اين قضيه را بكلي از ازرش مي اندازد.
 
3ـ عامل سوم يك عامل خصوصي است.پيشوايان دين از زمان پيغمبر اكرم(ص) و ائمه اطهار (ع)دستور اكيد و بليغ داده اند كه بايد نام حسين ابن علي نده بماند چرا ؟حسين (ع) مكتب عملي اسلام را تاسيس كرد .حسين (ع) نمونه عملي قيام هاي اسلامي است خواستند مكتب حسين زنده بماند ،تربيت حسين(ع) زنده بماند .مرحوم حاجي نوري نكته اي را در كتاب لؤلؤ و مرجان ذكر كرده است و آن اينكه عده اي گفتند موضوع امام حسين(ع) و گريه بر او ثوابش آنقدر زياد است كه از هر وسيله اي براي اينكار مي شود استفاده كرد.يك حرفي امروزيها در مكتب «ماكياول» در آورده اند كه مي گويند هدف وسيله را مباح مي كند،هدف خوب باشد وسيله هرچه شد،شد!
 
امام حسين(ع) شهيد شد كه اسلام بالا برود و اشهد انك قداقمت الصلوة و اتيت الزكوة و امرت بالمعروف و نهيت بالمنكر و جاهدت في الله حق جهاده ،امام حسين(ع) كشته شد كه سنن اسلامي ،مقررات اسلامي ،قوانين اسلامي زنده شود نه اينكه بهانه اي شود كه پا روي سنن اسلامي بگذارند كتاب معروفي به نام روضة الشهدا كه نويسنده آن ملا حسين كاشفي لست .اولين كتابي است كه در مرثيه به فارسي نوشته شده است وقتي كه من(استاد شهيد مطهري) اين كتاب را خواندم ديدم حتي اسمها جعلي است!
 
داستانها را به شكل افسانه درآورده است اين كتاب چون اولين كتاب به زبان فارسي است كه نوشته شد مرثيه خوانها كه اغلب بي سواد بودند و به كتابهاي عربي مراجعه نمي كردند همين كتاب را مي گرفتند و از رو مي خواندند.اينستكه امروز مجالس عزاداري امام حسين(ع) را روضه خواني مي گوئيم .ما اگر به ارشاد شيخ مفيد خودمان مراجعه كنيم احتياج بجاي ديگر نداريم؛اگر كسي تاريخ عاشورا را بخواند مي بيند ارزنده ترين و مستند ترين و ازپر مغزترين تاريخهاست.
 
مرحوم آخوند خراساني فرموده بود آنها كه به دنبال روضه نشنيده مي روند،بروند روضه هاي راست را پيدا كنند كه آنها را احدي نشنيده است؛خطبه هائيكه امام حسين(ع) در مكه و بطور كلي در حجاز ،در كربلا ،در بين راه خوانده،جواب و سئوالهائيكه با حضرت شده ،نامه هائيكه ميان ايشان و ديگران مجادله شده است و…
 
حادثه تاريخي عاشورا از يك طرف علل و انگيزه هايي دارد و از طرف ديگر هدفها و منظورهاي عالي يعني حسين(ع)يك انگيزه اي راست ،ما چيز ديگري براي آن تراشيديم!تمام شرايط تقدس يك نهضت،در نهضت اباعبدا... هست كه نظيرش در دنيا وجود ندارد.آن شرايط چيست؟
 
1. اولين شرط يك نهضت مقدس اينست كه منظور و هدف آن نهضت،شخصي و فردي نباشد بلكه كلي، نوعي و انساني باشد.
 
2. شرط دوم براي اينكه قيامي مقدس باشد،اينست كه در آن قيام با يك بينش و درك و بصيرت قوي توام باشد يعني چه؟ يعني يك وقت مردم اجتماع خودشان در غفلتند يك فرد بصير پيدا مي شود كه درد اين مردم را صد درجه از خودشان بهتر مي فهمد.مثلا مرحوم سيد جمال الدين اسد آبادي در حدود شصت سال پيش قيام كرد و يك نهضت اسلامي در كشورهاي اسلامي بپا كرد؛شما امروز كه تاريخ اين مرد را مي خوانيد مي بينيد واقعا غريب و تنها بوده است.
 
3. شرط سوم براي اينكه نهضتي مقدس باشد اينست كه تك باشد ،فرد باشد يعني چه؟يعني بيرقي باشد كه در ظلمت كامل بدرخشد.
 
چرا ائمه اطهار(ع) گفتند كه اين نهضت بايد زنده بماند ،فراموش نشود مردم براي امام حسين(ع) بگريند؟ هدف آنها از اين دستور چه بوده است؟ ما آن هدف واقعي را مسخ كرديم.گفتيم فقط بخاطر اين است كه تسلي خاطري براي حضرت زهرا سلام الله عليها باشد!يا اينكه ايشان در بهشت همراه فرزند بزرگوارشان هستند دائما بي تابي مي كنندتا ما مردم بي سرو پا يكمقدار گريه كنيم تا تسلي خاطر پيدا كنند!آيا توهيني بالاتر از اين براي حضرت زهرا(س) پيدا مي كنيد؟
 
عده اي ديگر گفتند امام حسين(ع) در كربلا بدست يك عده مردم تجاوز كار بي تقصير كشته شد پس اين تاثر آور است! درست اما همين؟!
 
روزي هزار نفر آدم بي تقصير بدست آدمهاي باتقصير كشته مي شوند و تاثر آور است اما اين كشته شدنها ارزش دارد كه سالهاي زياد قرنها بنشينيم و اظهار تاثر كنيم كه حيف ،حسين ابن علي(ع) نفله شد و خونش هدر رفت ؟مردي كه براي قطره قطره خونش آن چنان ارزش قائل شد كه نمي توان آنرا توصيف كرد.لشكريان عمر سعد در كربلا از جنگ تن به تن پرهيز داشتند هر كس كه جلو آمد لحظه اي مهلتش نداد فرياد عمر سعد بلند شد كه مادرتان به عزايتان بنشيند به مبارزه كي رفتيد؟هذاابن قتال العرب اين پسر كشنمده عرب است ،پسر علي ابن ابيطالب(ع) است «والله نفس ابيه بين جنبيه» به خدا نفس پدرش علي در كالبد است به جنگ او نرويد اين علامت شكست بود يا نه؟ سي هزار نفر جنگ تن به تن كردند با يك مرد تنهاي غريب ،آن همه مصيبت ديده آن همه زحمت كشيده آنهمه تلاش كرده هم تشنه است و گرسنه شكست مي خورند و عقب نشيني مي كنند نه تنها در مقابل شمشيرش بلكه در مقابل منطقش نيز شكست خوردند .
 
اباعبدالله(ع) در روز عاشورا قبل از شروع جنگ دو سه بار خطابه انشا كرد واقعا خود آن خطابه‌ها عجيب است! كساني كه اهل سخن عالي بگويد كه در حد اعلاي اوج باشد.عمر سعد دستور داد فرياد كنيد و بدهانتان بزنيد كه صداي حسين(ع) را كسي نشنود آيا اين علامت شكست نيست؟
 
چه كسي را در دنيا پيدا مي كنيد كه شرائطي مثل شرايط حسين ابن علي(ع) قرار بگيرد و دوكلمه از آن خطابه او را بتواند بخواند؟دوكلمه از خطابه‌ي زينب(س) را در دم دروزه كوفه بخواند؟اگر گفتند اين عزا را احيا كنيد ،زنده نگهداريد،براي اينست كه اين نكته ها را بفهميم و دريابيم براي اينكه عظمت حسين(ع) را درك كنيم.براي اينكه اگر اشكي مي ريزيم از روي معرفت باشد.معرفت حسين(ع) ما را بالا مي برد.مارا انسان مي كند،ما را اهل حق و حقيقت مي كند،اهل عدالت مي كند،يك مسلمان واقعي مي كند،مكتب حسين مكتب انسان سازي است،نه مكتب گنهكار سازي.حسين(ع) سنگر عمل صالح است،نه سنگر گناهكاري.
 
حال بايد بدانيم كه خطر تحريف فوق العاده زياد است.تحريف ضربت غيرمستقيم است كه از ضربت مستقيم كاري تر است پس وظيفه‌ي ما چيست؟
 
ما وشما بزرگترين وظيفه اي كه داريم اينست كه ببنديم چه تحريفهايي در تاريخ ما شده است چه تحريف هايي در نقاشي شخصيت ها و بزرگان ما شده است؟!چه تحريفهايي در قرآن (تحريف معنوي) شده است(تحريف در تفسير ، توجيه غلط كردن)
 
كلا دو نقطه ضعف در همين مسئله عاشورا وجود دارد؟
 
1ـ يكي از آنها اينست كه معمولا موسس و صاحبان مجالس،چه آنهايي كه در مساجد و چه آنهايي كه بالخصوص در منازلشان مجلسي برپا مي كنند،در حدودي كه من تجربه دارم(استثنا ندارد)آن چيزي را كه مي خواهند ازدحام جمعيت است.اين جلسات براي اين است كه جمعيت ازدحام كند.مگر ما مي خواهيم سان ببينيم؟!هدف،آشنا شدن با حقايق است،مبارزه كردن با تحريفات است.
 
2ـ نقطه ضعف دومي كه در مجالس عزاداري هست؛مساله «شور و واويلا»بپا شدن است.منبري در آخر منبرش بايد ذكر مصيبت كند و در اين ذكر مصيبت هم نه تنها مردم اشك بريزند كه تنها اشك ريختن مي كند با لعنت خدا بر او باد.
 
وظيفه علماست كه در اين موارد حقايق را بدون پرده به مردم بگويند ولو مردم خوششان نيايد.از خداوند تبارك و تعالي توفيق مي خواهيم كه دلهاي ما را به حق و حقيقت رهبري نمايد.
نظر شما...

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
آرشیو...
‫‪
پرطرفدارترین عناوین
آرشیو...