۰۷ دی ۱۴۰۱ - ۱۴:۳۷

مجازات جرم بغی و افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی چیست ؟

با توجه به قانون مجازات اسلامی حرم بغی اینگونه تعریف میشود که مرتکبین این جرم ، گروهی هستند که در برابر اساس و اصل جمهوری اسلامی ایران به صورت مسلحانه یعنی با اسلحه و تفنگ و … قیام کرده و در برابر نظام جمهوری اسلامی ایران می ایستند.
کد خبر: ۶۶۰۸۷

دادگاه

فصل نهم از بخش حدود و جرائمی که موجب حد می شود  در قانون مجازات اسلامی به بغی و افساد فی الارض از مواد 286 الی 288 می پردازد که به شرح ذیل می باشد:

ماده 286 قانون مجازات اسلامی بیان می کند: هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن‌ها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.

این ماده دارای تبصره ذیل می باشد:

تبصره- هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود.

ماده 287 قانون مجازات اسلامی بیان می کند: گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می‌شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردند.

ماده 288 قانون مجازات اسلامی بیان می کند: هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شوند.

مجازات جرم بغـی در صورت استفاده از سلاح

جرم بغی دو حالت دارد ؛ حالت اول آن است که گروهی که به صورت مسلحانه و با اسلحه و سلاح در برابر جمهوری اسلامی ایستاده اند از اسلحه خود در این قیام استفاده میکنند و حالت دوم آن است که فقط برای رعب و وحشت سلاح را در دست دارند و از آن استفاده نمیکنند و در واقع شلیک نمیکنند.با توجه به قانون مجازات اسلامی چنانچه کسانی که اقدام به قیام مسلحانه علیه اساس نظام جمهوری کرده اند از اسلحه خود استفاده کنند ، به مجازات اعدام محکوم میشوند.دقت داشته باشید که چنانچه این گروه 10 نفره باشند و فقط یک نفر از آن ها از سلاح خود استفاده کند ، فقط همان شخص به مجازات اعدام محکوم میشود و بقیه به مجازات دیگری محکوم خواهند شد چرا که آن ها از سلاح استفاده نکرده اند.

مجازات جرم بغی در صورت عدم استفاده از سلاح

همانگونه که گفته شد جرم بغی دو حالت دارد.حالت اول آن است که از اسلحه و سلاح استفاده کرده باشند که مجازات آن ها اعدام است.

و حالت دوم آن است که گروهی که در مقابل اساس جمهوری اسلامی ایران ایستاده اند از سلاح استفاده نکرده باشند که مطابق قانون مجازات اسلامی ، این عدم استفاده از سلاح باید قبل از درگیری آن ها باشد.حال چنانچه قبل از درگیری و استفاده از سلاح دستگیر شوند به حبس تعزیری درجه سه یا درجه پنج حسب مورد محکوم میشوند.

مجازات تعزیری جرم بغـی قبل از درگیری و استفاده از سلاح

مجازات تعزیری جرم بغی نیز خود به دو حالت تقسیم می شود :

  • حالت اول آن است که گروهی که در مقابل اساس نظام جمهوری اسلامی ایستاده اند همچنان دارای مرکزیت و سازمان باشند و کسی باشد که آن ها را مدیریت و محوریت کند که در این صورت به حبس تعزیری درجه سه محکوم میشوند.
  • حالت دوم آن است که گروهی که در مقابل اساس نظام جمهوری اسلامی ایستاده اند دارای مرکزیت و سازمان نباشند و در واقع مرکزیت و سازمان آنان از بین رفته باشد که به حبس تعزیری درجه پنج محکوم میشوند.

بیشتر بخوانید

 

منبع : عدل محور

ارسال نظرات
انتشار نظرات حاوی توهین، افترا و نوشته شده با حروف (فینگلیش) ممکن نیست.
گزارش خطا
تازه ها