لحظه سرنگونی هلی‌کوپتر روسی در جزیره مار اوکراین + فیلم