علی مطهری در توییتر خود نوشت: دولت تعطیلی یکشنبه ۴ آبان را لغو کند تا مجبور به التماس برای سفر نرفتن مردم نشود.

علی مطهری در توییتر خود نوشت: دولت تعطیلی یکشنبه ۴ آبان را لغو کند تا مجبور به التماس برای سفر نرفتن مردم نشود.اساسا تصویب این تعطیلی در مجلس دهم به صورت غیرقانونی و دزدانه انجام شد؛ شورای نگهبان هم ابتدا با آن مخالفت کرد.