بازدید اعضای شورای شهر از توسعه خط 7 مترو
محسن هاشمي رفسنجاني در جلسه بازديد از تونل توسعه شمالي خطوط 7 و 10 با اشاره به فرصت هاي گسترده سرمايه گذاري در مسير توسعه خط 10 تاكيد كرد: در حال حاضر 2 روش تامين مالي سرمايه گذاري مجتمع هاي ايستگاهي و نيز به كار گيري تبصره TOD بهترين روش تامين منابع مالي براي توسعه خطوط مترو است كه با جمع آوري نقدينگي سرگردان به كاهش تورم در كشور نيز كمك مي كند.
کد خبر: ۲۳۱۸۶
تاریخ انتشار: ۱۱ تير ۱۳۹۹ - ۲۱:۰۱ - 01 July 2020

جلسه بازدید از تونل توسعه شمالي خطوط 7 و 10 با حضور محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورایاسلامی شهر تهران، محمد علیخانی رئيس کمیسیون حمل و نقل و ترافيك شورای اسلامی شهر تهران و شهربانو امانی عضو اين كميسيون، اعضاي هيئت مديره شركت مترو،علی امام مدیرعاملشرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) و جمعی از مدیرانشرکت مترو صبح امروز در محل کارگاه میدان کتاب برگزار شد.

در این مراسم محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای اسلامیشهرتهران عنوان كرد: با توجه به افزایش قیمت ارز توسعه خطوطمترو نیاز به تامین مالی کلان دارد.در حال حاضر به دلایل مختلفامکان تحقق فاينانس هاي خارجی و تامین ارز برای توسعه خطوطمترو وجود ندارد.

او افزود: از سوی دیگر شبکه بانکی کشور نیز به دلیل بدهی هاییکه شهرداری تهران به این شبکه دارد، بعید است جهت توسعهخطوط مترو به شهرداری تهران وام ارائه دهد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به این که در حالحاضر منابع داخلی شهرداری تهران و نیز منابع مالی حاصل ازسیستم شهرسازی تنها امید برای تامین بودجه مترو است، اظهار كرد: خط ۱۰ مترو از 6 منطقه شهرداری تهران عبور مي كند كه خوشبختانه بسياري از اين نقاط از مناطق برخوردار در شهرتهران هستند.لذا می توان امید بسیار زیادی برای جذب سرمایهگذار در اين مناطق جهت توسعه خطوط مترو داشت.

رئيس شوراي شهر تهران عنوان كرد: در اين صورت نقدینگیسرگردان در این مناطق نیز جمع آوري مي شود که ضمن کمک بهتوسعه خطوط مترو ، منجر به کاهش تورم در سطح کشور نیز میشود.

وی در ادامه به تصميم کمیسیون حمل و نقل و ترافيك شورایاسلامی شهر تهران مبني بر توسعه مجتمع های ایستگاهی و نیزبه کارگیری تبصره TOD برای استفاده از درآمدهای حاصل ازشعاع ۳۰۰ متری ایستگاه مترو اشاره و خاطرنشان كرد: معتقدم اين 2 روش یکی از بهترین راه حل ها جهت تامین منابع مالیاست.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر این که شهردارانمناطق باید تلاش بیشتری جهت تحقق این 2 منبع مالی داشتهباشند، گفت: اگر شورای شهر قول همکاری در این خصوص ارائهمی دهد تحقق این موضوع نیاز به پیگیری شهرداران مناطق نيزدارد.

 

مجتمع هاي ايستگاهي فرصتي براي صدور پروانه به نام مترو

او با اشاره به این که مجتمع های ایستگاهی فرصت صدور پروانهقانونی براي ايستگاه هاي مترو را نيز ايجاد مي كنند، اظهار كرد: با توجه به اینکه این پروانه به نام شرکت مترو صادر می شودامكان فروش آن به سرمایه گذاراني که قصد احداث مجتمعایستگاهی دارد یا می‌خواهد اقدام به ساخت خطوط مترو کنند، وجود دارد. لذا به مبلغ روز درآمد بسیار زیادی جهت توسعه خطوطایجاد می شود.

هاشمي رفسنجاني در ادامه عنوان کرد: این در حالی است کهتبصره TOD نیز کمک می کند در شعاع ۳۰۰ متری تمام ایستگاه ها به نام مترو، پروانه TOD صادر شود.

رئيس شوراي شهر تهران تاكيد كرد: درصورتی که شهردارانمناطق می‌خواهند به توسعه خطوط مترو در منطقه خود کمک کنندتنها ارائه زمین کفایت نمی‌کند؛ بلکه بايد برای مجتمع هايایستگاهی و نيز زون 300 متري ايستگاه هاي مترو پروانه صادر كنند.

 

7 هزار ميليارد تومان از منابع غير نقد شهرداري به مترو تزريق مي شود

در ادامه سید مناف هاشمی، معاون حمل و نقل ترافیک شهرداریتهران با تاکید بر اینکه توسعه خطوط مترو یکی از ضرورت هایمهم برای پایتخت است،عنوان کرد: در نتیجه تمام بدنه شهرداریبه همراه دولت باید با همکاری یکدیگر تحقق این امر مهم را میسرکنند.

معاون شهردار تهران با اشاره به این که در حال حاضر دولت باچالش مالی مواجه است، اظهار كرد: از سوي ديگر شهرداریتهران با تصمیم هایی که در حوزه شهرسازی اتخاذ كرده، به گونه‌ای خود را تحریم کرده است .

او گفت: در صورتی که تلاش همه جانبه صورت می‌گرفت شرکتمترو می‌توانست سالانه حجم کاری بسیار بیشتری را انجام دهد.

مناف هاشمي عنوان کرد: خوشبختانه در چند ماه اخیر در حوزهتامین منابع مالی اتفاقات خوبی رخ داده است. در حال حاضرمعاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران برای به نتیجهرساندن اوراق مشارکت در حال پیگیری 3 مسير متفاوت است .

معاون شهردار تهران در خصوص آخرين وضعيت اوراق مشاركت شركت مترو از سال 97 تا كنون اين گونه توضيح داد: خوشبختانهپس از پیگیری های فراوان امیدواریم تا چند روز آتی اوراقمشارکت سال ۹۷ به حساب شرکت مترو واریز شود.

معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه اوراق مشاركت سال ۹۸ شامل یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است، گفت: مبلغ یک هزارمیلیارد تومان از این عدد متعلق به مترو تهران است که در حالرایزنی با بانک رفاه برای پذیرش ترهین ونیز عاملیت انتشار اوراقتوسط اين بانك هستیم.

او افزود: هفته گذشته این موضوع در بانک رفاه به تصویب رسید وپیگیری‌های لازم در اين خصوص در جریان است.

هاشمي با اشاره به اینکه اوراق مشاركت سال ۹۹ مبلغ ۳ هزارمیلیارد تومان است، عنوان كرد: تا كنون اقدامی در این خصوص توسط دولت صورت نگرفته است زیرا وزارت کشور در حال تفکیک ومشخص کردن سهم اتوبوسرانی و مترو از اين عدد است.

معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران با اشاره بهفرصت‌های خوبی که ساخت مجتمع های ایستگاهی و نیز زونهای TOD ( اختصاص درآمدهای شعاع ۳۰۰ متری ایستگاههای مترو به توسعه خطوط)ایجاد می کند، گفت: خوشبختانه درحال حاضر تمام مناطق شهرداری تهران همت و اراده کافی برایهمکاری با شرکت مترو جهت تحقق این 2 منبع درآمدی را دارند.

مناف هاشمی با اشاره به اینکه در حوزه غیر نقد نیز تلاش هاییبرای تامین منابع مالی صورت گرفته است، اظهار کرد: تاکنونمبلغ ۷ هزار میلیارد تومان املاک شهرداری تهران جهت اختصاصبه توسعه خطوط مترو تهران و سایر حوزه های حمل و نقلصورتجلسه شده است.

معاون شهردار تهران تاکید کرد: در صورتی که تنها ۵۰ درصد از مبلغ املاک غیر نقدی که شهرداری تهران قول آن را به معاونتحمل و نقل و ترافيك داده است، محقق شود نه تنها تمام بدهی‌هایمتروي تهران تسویه می شود؛ بلكه روند توسعه خطوط با سرعت بيشتري پيش مي رود زيرا ما نيز معتقديم هر 4 دستگاه TBMموجود در زیر زمین پایتخت به عنوان سرمایه های شهر باید فعالباشند. 

او گفت: در حال حاضر 2دستگاه TBM در اسلامشهر و بخش توسعه جنوبي خط 6 فعال است، یک دستگاه باید در خط ۱۰ به كار گرفته شود و یک دستگاه دیگر نيز بايد در خطوط انشعابیفعالیت خود را آغاز کند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه شرکتمترو در سال های اخیر تلاش های زيادي را برای جذب سرمایهگذار از بخش خصوصی جهت آغاز خط ۱۰ انجام داده است، اظهار كرد: در حال حاضر مباحث مربوط به صندوق تامین مالی بهنتیجه نهایی نرسیده است اما در صورتی که منابع مالی که شرحآن مطرح شد، محقق شود امکان ادامه عملیات اجرایی توسعهخطوط 6 ،7 و 4 و حتی آغاز عملیات اجرایی خط 10 و خطوط انشعابي وجود دارد. امیدواريم بتوانیم از ظرفيت سرمایه‌گذارانبخش خصوصی در مناطق 2،5 و ۲۲ كه در مسیر خط 10 قراردارند براي توسعه خط 10 استفاده کنیم.

سید مناف هاشمی با اشاره به اینکه توسعه خطوط بدون در نظرگرفتن برنامه ریزی برای تامين واگن بدون فایده است، گفت: متأسفانه کمبود منابع مالی باعث شده شرکت مترو در این حوزهعقب ماندگی داشته باشد که خوشبختانه با حمایت های شهردارتهران و رئیس شورای اسلامی شهر تهران معاونت حمل و نقل و ترافيك یک تیم را به صورت اختصاصی برای تحقق پروژه ۶۳۰ دستگاه واگن در نظر گرفته است. اين تيم در حال رايزني و گفت‌وگو با وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط است تا تامين واگن نيز به نتيجه برسد.

او افزود: همچنين قرارداد تأمین ۱۰۵ دستگاه واگن با شرکتواگن سازی در مراحل تنظیم است و در صورت آغاز فعالیتشرکت متران، قرارداد دیگری نیز توسط این شرکت تنظیم و فعالمی شود.

نظر شما...

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
آرشیو...
‫‪
پرطرفدارترین عناوین
آرشیو...