تابناک جوان

دلار رنگ پریده می شود؟

دلار رنگ پریده می شود؟

در حالی اقتصادهای ریز و درشت دهکده جهانی به فکر حذف دلار از مبادلات تجاری خود افتاده اند که از مدت ها پیش کشورهایی همچون روسیه، چین، ترکیه و هند در این زمینه اقدام کرده اند. تصویر دلار رنگ پریده می شود؟ (اینفوگرافیک)
۱