تابناک جوان

رنگ بازی در عکس‌های تاریخی؛ قاجارها رنگی شدند!/مورد عجیب اردشیر زاهدی و دروازه دولت وقتی که بود

رنگ بازی در عکس‌های تاریخی؛ قاجارها رنگی شدند!/مورد عجیب اردشیر زاهدی و دروازه دولت وقتی که بود

عکسی از دختر ناصرالدین شاه دست به دست می‌چرخد و تعجب بسیاری را برانگیخته است. غیر از تیپ خاص زنان آن دوره، رنگی بودن این عکس برای مخاطبان عجیب است. عکس‌های رنگی رجال قاجار که چند وقتی است در فضای مجازی منتشر شده یک منبع مشخص دارد که این روزها کارش رنگ پاشیدن به تاریخ است.