خانواده - فرزندپروری

تابناک جوان

چرا فکر می‌کنیم که بچه‌ها مداوماً باید سرگرم باشند؟

چرا فکر می‌کنیم که بچه‌ها مداوماً باید سرگرم باشند؟

اگر دور و برتان بچه‌ای باشد، با این معضل به خوبی آشنایید: پیش شما می‌آیند و می‌گویند که حوصله‌شان سر رفته و نمی‌دانند چکار کنند. اگر سرتان خلوت باشد شاید مشغول بازی‌کردن با آن‌ها شوید و اگر نتوانید با آن‌ها وقت بگذرانید احتمالاً برایشان انیمیشنی می‌گذارید یا راه دیگری پیدا می‌کنید تا سرگرم شوند. اما چه بسا راه درست‌تری هم باشد: ولشان کنید تا کم کم بیاموزند که زندگی چیزی است که در آن اغلب اوقات حوصلۀ آدم سر می‌رود.
کودک گوش‌به‌فرمان چه کسی باشد؛ مادر یا پدر؟
والدین چگونه می توانند در تربیت فرزند به تفاهم برسند؟

کودک گوش‌به‌فرمان چه کسی باشد؛ مادر یا پدر؟

تربیت فرزندان از موضوعات اساسی و بنیادین خانواده است اما بااین‌وجود پدر و مادرهایی را مشاهده می‌کنیم که در تربیت فرزند خود دچار اختلاف‌سلیقه می‌شوند. تعارض در سبک فرزند پروری حتی در میان بهترین و ایده آل ترین زوج‌ها هم وجود دارد که این مسئله برآمده از اختلاف فرهنگ‌ها و ارزش‌های دو خانواده است.
روش جایگزین برای تنبیه کودکان

روش جایگزین برای تنبیه کودکان

یک روانشناس گفت: روانشناسان روش‌های جایگزینی برای تنبیه کردن پیدا کرده اند، گرچه بسیاری از مادران معتقدند همان قدر که تنبیه بدنی بی‌فایده است خیلی از روش‌های علم جدید هم نتیجه ندارد.