تابناک جوان

پیام صابری درگذشت

پیام صابری بازیگر، طراح گریم و کارگردان تلویزیون بر اثر ایست قلبی دارفانی را وداع گفت.
داستان جوان‌مردها از پیرمرد تبریزی تا نویسنده تهرانی

داستان جوان‌مردها از پیرمرد تبریزی تا نویسنده تهرانی

این روزها دیدن این افراد حال آدم را خوب می‌کند. درست مثل همان کارگر خوزستانی که به داخل فاضلاب فرورفت تا گرفتگی آن را حل کند. در کنار نوشتن از تمام زشتی‌های جامعه و نشان دادن حقیقت به مردم باید از این جوانمردها هم نوشت چون آنها هم بخشی از این جامعه هستند. بخش مهمی که می‌توانند امید را در ما زنده نگه دارند.
«اوشین » زنده است!

«اوشین » زنده است!

علی‌رغم اعلام برخی رسانه‌ها مبنی بر درگذشت بازیگر نقش «اوشین»، این بازیگر زنده است.