با بینندگان - تابناک جوان | tabnakjavan

تابناک جوان | tabnakjavan

با بینندگان
بینندگانی که تمایل دارند مشکلات خود را با ما در میان گذاشته و پیگیری آن را به سایت «تابناک جوان» واگذارند، مطالب خود را به این نشانی ارسال دارند:

karbar@tabnakjavan.com

طرح مسائل باید چند ویژگی زیر را داشته باشد:
1ـ حداکثر ده سطر؛
2ـ مستند؛
3ـ بدون بی احترامی یا افترا؛
4ـ ذکر مشخصات افراد و عنوان سازمان؛
5ـ مستندات حقوقی؛
6ـ مشخصات کامل فرستنده (که نزد تابناک محفوظ خواهد ماند)
موارد با شرایط یادشده اگر در بازه زمانی مشخص، پاسخی درخور دریافت کند، به همراه پاسخ منتشر می شود؛ در غیر این صورت، «تابناک جوان» مطلب مورد نظر را با توضیحات لازم منتشر خواهد کرد.