-

تابناک جوان | tabnakjavan

>>
اخراج نوشاد عالمیان از انتخابی تیم ملی

اخراج نوشاد عالمیان از انتخابی تیم ملی

در حالی که نوشاد عالمیان پس از یک دور کناره گیری امروز به مسابقات بازگشته بود، با وجود اینکه بازی خود مقابل آریا امیری را با برد به پایان رساند، اما اتفاق خوبی را رقم نزد و با توجه به حرکتی که انجام داد توسط سرداور مسابقات اخراج شد.