برچسب ها - کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ

تابناک جوان

برچسب ها
برچسب: کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه ای گفت طبق... مصوبه این کارگروه اکثر جلسات کمیته فیلترینگ برای بررسی موارد...
برگزاری جلسات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت جلسات کارگروه... درحال تشکیل است و ما جلسات این کارگروه را طبق... مصوبه داخلی کارگروه که کاملا جنبه قانونی دارد به صورت... چنانچه محتوای مجرمانه آن احراز شود حکم فیلترینگ در جلسه...
کد خبر: ۱۲۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۶