برچسب ها - راكت سوخت جامد

تابناک جوان

برچسب ها
برچسب: راکت سوخت جامد
پیروزی انقلاب رونمایی شد موشکی سوخت جامد است که با... اعلام کرد در پروژه ساخت این موشک فناوری پیشران سوخت... جامد مرکب پیشرفته پایه گذاری شده و آزمایش موفق سامانه... بین موشک های ایرانی باشد موشک سوخت جامد کوتاه برد...
کد خبر: ۱۷۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۵


مخترع بسیجی راكت سوخت جامدی؛
به ساخت یک راکت سوخت جامد مقیاس کوچک شد ولی...
طراحی تحلیل و در ادامه ساخت « یک راکت سوخت... جامد مقیاس کوچک» پرداختم که با آزمایش موفق آن به... عنوان اولین راکت دانشجویی سوخت جامد تحقیقاتی ثبت گردید این... راکت را نمی توان با عنوان اختراع نام گذاری کر...
کد خبر: ۱۲۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۱